Skip to main content

Kiinteistö­varallisuuden johtamis­palvelut

Kiinteistövarallisuuden johtamispalvelumme (AM) kattavat kiinteistövarallisuuden kokonaisvaltaisen johtamisen, jossa huolehdimme kiinteistösijoituksen tuottavuudesta, hallinnosta ja kehittämisestä sijoitusstrategian mukaisesti.

Toiminnassamme pyrimme varmistamaan hallinnoitavien kiinteistöjen arvonnousun ja tuotto-odotusten täyttymisen. Tätä tavoitetta parhaiten toteutetaan varmistamalla kiinteistön korkea vuokraustaso, käyttäjätyytyväisyys sekä kiinteistön teknisen elinkaaren aktiivinen hallinta.

Kiinteistöille tehtävässä vuosittaisessa kiinteistöstrategiassa luodaan tulevan vuoden liiketoiminnalliset tavoitteet sekä budjetit ja niiden toteutumista seurataan kvartaalitasolla. Vuosittainen kiinteistöstrategia nojaa vahvasti pidempiaikaiseen, yleensä viideksi vuodeksi tehtävään strategiaan. Sijoittajilla on mahdollisuus halutessaan osallistua strategian luomiseen tai voimme valmistella strategian ainoastaan hyväksyttäväksi. Lisäksi haemme aktiivisesti potentiaalisia lisäarvonluontimahdollisuuksia kiinteistöille.

Ota meihin yhteyttä

Palvelutarjonnastamme voimme tarjota kokonaisvaltaisen palvelun, jossa otamme vastattavaksi kaikki kiinteistöomistajalle kuuluvat velvollisuudet yhteistyöverkostomme avulla. Uskomme, että palveluiden tarjoaminen samasta paikasta johtaa tehokkaaseen ja saumattomaan palveluun. Voimme myös räätälöidä vähemmän vastuita sisältävän palvelun, mikäli kiinteistöomistaja haluaa säilyttää esimerkiksi kiinteistön teknisen hallinnan itsellään.

Kiinteistö­varallisuuden johtamis­palvelun osa-alueet

  • Kiinteistöjen talous-ja yleishallintopalvelut
  • Toimitilavuokrauspalvelut
  • Tekniset kiinteistöjohtamispalvelut
  • Projektijohto ja Hankintapalvelut
  • Kiinteistökehityspalvelut