Skip to main content

Tekniset kiinteistö­johtamis­palvelut

Teknisten kiinteistöjohtamispalveluiden tehtävänä on vastata kiinteistöomaisuuden käytettävyydestä ja teknisen arvon ylläpitämisestä sekä kehittämisestä kiinteistön elinkaaritavoite huomioiden. Tekninen isännöinti tapahtuu alaan erikoistuneen teknisen isännöitsijän kautta.

Ota meihin yhteyttä

Tekniset kiinteistö­johtamis­palvelut sisältävät

  • Kiinteistön teknisen ja toiminnallisen kunnon ylläpitämiseen liittyvät päivittäisten tehtävien organisointi
  • Kiinteistönhuollon seuraaminen ja hallinnoiminen – kustannustehokas ja laadukas kiinteistönhuolto on etu portfoliolle
  • Kiinteistön teknisten vaatimusten ylläpitäminen ja päivittäminen ottaen huomioon ympäristön, lakisääteiset vaatimukset sekä kiinteistön elinkaaren
  • Sähköisen huoltokirjakoordinoinnin palvelut