Skip to main content

Kiinteistö­kehitys­palvelut

Kiinteistökehityksen avulla säilytetään ja lisätään kiinteistön arvoa. Kehittämisen tuloksena kiinteistöstä tulee houkuttelevampi käyttäjille ja vuokralaisille, sen käyttö on optimoitua ja käyttökustannukset ovat hallittuja. Myös kiinteistön elinkaari pitenee ja mahdollisesti hankkeesta riippuen energiatehokkuus paranee sekä hiilijalanjälki pienenee. Kiinteistöomistajan kanssa määritellyt tavoitteet kertovat, millaiseen tulokseen hankkeella pyritään.

Ota meihin yhteyttä

Kiinteistökehityspalvelut sisältävät valittujen kehitysvaihtoehtojen selvitystyöt ja esittelyn sekä hankkeen valvonnan ja seurannan hankesuunnittelusta kohteen avaukseen ja ylläpitoon.

Keskiössä on aina pitkän aikavälin näkemys salkunhoidosta: investointeja ohjaavat omistajien tavoitteet, käyttäjien tarpeet, elinkaariedullisuus sekä tilojen toimivuus. Kehitystyötämme suuntaa myös markkinoilta ja yhteistyökumppaneilta saatavaa tieto kiinteistösijoittamisen tulevaisuuden näkymistä.

Case-esimerkit kiinteistökehityshankkeistamme

Saippua Centerin kehityssuunnitelma

Saippua Center sijaitsee Turun keskustan tuntumassa Iso-Heikkilän kaupunginosassa keskeisellä sijainnilla ja tulevalla Kirstinpuiston alueella. Alue on vanhaa teollisuusaluetta, joka on kaavoitettu uudelleen. Uudelleenkaavoitus mahdollistaa myös asuinrakentamisen.

Saippua Centerin kiinteistöllä oli useampi teknisen käyttöikänsä päähän tullut rakennus. Uudelleenkaavoitus mahdollisti uudenlaisen käyttösuunnittelun rakennuksille ja vuonna 2020 Saippua Centerin kiinteistöstä (pinta-alaltaan 18.685m2) myytiin 6.487m2. Myydylle kiinteistölle tullaan rakentamaan asuinkerrostaloja liiketilojen sijasta, jota tukee alueen kehityssuunta sekä asuinrakennusten tarve keskusta-alueella.

Jäljellä oleva kiinteistö on pääosin suojeltua rakennuskantaa. Jäljellä olevaa kiinteistöä tullaan kehittämään ja modernisoimaan lähivuosien aikana. Rakennuksessa on toimitiloja, jotka soveltuvat toimistokäyttöön, tuotanto- ja varastokäyttöön sekä harrastetoimintaan (tanssisalit, liikuntasalit). Saippua Center tulee olemaan tärkeä osa Kirstinpuiston palvelutarjontaa. Saippua Center tarjoaa toimitiloja loistavalla sijainnilla, palveluiden välittömässä läheisyydessä sekä hyvillä liikenneyhteyksillä.

Valio Center - Kaavakehitys

Valio Center sijaitsee Turun ydinkeskustan reuna-alueella, kauppatorin, rautatieaseman ja linja-autoaseman läheisyydessä. Kiinteistöllä on kaksi 1940 ja 1970 rakennettua rakennusta, jotka alkavat olla teknisen käyttöikänsä päässä. Vuokrattavia neliöitä on reilu 6.000m2. Rakennusten täydellisen perusparannuksen sijaan rakennukset on päätetty purettavaksi. Liiketilojen tilalle on tarkoitus rakentaa asuinhuoneistoja, mikäli käyttötarkoistuksen muuttamisesta johtuva uusi asemakaava tullaan hyväksymään. Ratapihan alueella on ollut useita muita asemaakaavan muutoshankkeita, jossa asemakaava on muutettu asuinkäyttöön, mikä yhdessä Logomon uuden sillan kanssa puoltavat uuden asemakaavan hyväksymistä. Hanke on käynnistynyt ja odottaa kaupungin lupaa asemakaavamuutokselle.